Καλώς ήρθες επισκέπτη         Είσοδος | Δωρεάν εγγραφή

Διαφημίσεις


.

Οι 10 καλύτεροι παίκτες

.

Στατιστικά

  • Σύνολο παιχνιδιών: 475
  • Έχουν παιχτεί: 568490 παιχνίδια
  • Κατηγορίες: 14
  • Μέλη: 38213
  • Σχόλια: 3474
.


Τίτλος: Alpha Assault
Περιγραφή παιχνιδιού: Evil letters are attacking your kingdom! Protect your castle from Alpha Assault in this online game by spelling words that eliminate the red tiles. The longer your word, the more points you gain. Form special words and earn money to purchase extra letters or power-ups. Activate your brain and spell your way out of evil in Alpha Attack!

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 473

playnow

Τίτλος: Bookstories
Περιγραφή παιχνιδιού: They were supposed to clean up the library, but they cleaned out all the books! Now it's up to you to help the librarian get them back in Book Stories. Build a research library as you make your way through Quest mode. Use your keen word building skills as the levels get increasingly difficult, and maybe you'll even win an award! Or, you can enjoy endless gameplay in Relaxing mode. Either way, start building today!

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 516

playnow

Τίτλος: Crosswords Cubed
Περιγραφή παιχνιδιού: Do your daily crossword, not just once, but 6 times! Crosswords Cubed gives you 6 online crossword puzzles, one on each side of a cube. Use the clues to solve the puzzle on each side. Then, solve the master puzzle that wraps around the entire cube. You need all 6 sides plus the master puzzle to win the game. With a new game daily, Crosswords Cubed should keep your inner word puzzler pleased.

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 509

playnow

Τίτλος: Daily Crossword
Περιγραφή παιχνιδιού: Test your wits daily with new and exciting crossword puzzles! There's a puzzle for every skill level, from neophyte to wordsmith! Sick of eraser burn and paper clutter? You can play these puzzles anywhere, anytime. This creative daily crossword puzzle series never repeats itself! Fresh content every day!

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 456

playnow

Τίτλος: Daily Cryptogram
Περιγραφή παιχνιδιού: Put your espionage skills to the test decoding cryptograms of well-known phrases with this intriguing daily word game! Decipher each puzzle in under seven minutes to win. Three hints per cryptogram are there to help you along, if things get too mixed up. Solve your mid-winter boredom with new, challenging crypograms every day!

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 2313

playnow

Τίτλος: Daily Jumble
Περιγραφή παιχνιδιού: Mix it up with this exciting daily word puzzle! Quickly unscramble the jumbled letters to score big bonuses and discover the solution! The faster you finish the puzzle the higher your scoring bonuses will be! And don't fret if your brain gets tied up in knots, helpful hints are only a mouse-click away!

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 449

playnow

Τίτλος: Flip Words
Περιγραφή παιχνιδιού: To beat this addictive puzzler, you'll need to exercise your mental muscles! Start with the first letter of a familiar phrase, then fill in the missing letters. Once you recognize the phrase, you can submit your guess - or better yet, try to reveal all the letters for an extra special bonus. Because you can download new phrases and create your own, you'll never run out of word-flipping fun!

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 499

playnow

Τίτλος: Flip Words 2
Περιγραφή παιχνιδιού: Click letters to flip them around and make words in this exciting sequel to one of the most captivating word games around. You can test your skills in Classic mode; get into Strategy mode where you can earn and spend tokens to help you solve the phrase; or, share the fun with your friend in Party mode! Flip Words 2 will keep tons of word fun at your fingertips!

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 432

playnow

Τίτλος: Jumble Crossword
Περιγραφή παιχνιδιού: Mix it up with this exciting daily word puzzle hybrid! Unscramble the jumbled letters to solve the crossword and discover the solution! The faster you finish the puzzle the higher your scoring bonuses will be! And don't fret if your brain gets tied up in knots, helpful hints are only a mouse-click away!

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 468

playnow

Τίτλος: Jumble Solitaire
Περιγραφή παιχνιδιού: Flex your linguistic might with this witty puzzle game! Score big with new puzzles and jumble bonus words every day! Use your noodle to clear the board of all letter tiles and unlock and unscramble the daily jumble bonus word for a huge point boost! Relax and give your mind a treat with daily Jumble Solitaire puzzles!

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 409

playnow

Τίτλος: Jumble Word Vault
Περιγραφή παιχνιδιού: Daily word puzzles to challenge your mind! Unlock safes by making words from sets of letters in this exciting Jumble variation! Help dubious banker E. J. Blume while the bank manager is on vacation by granting him access to the bank's vaults with your expansive vocabulary! Have fun raiding the Jumble Word Vault; every cracked safe earns you more money and renown.

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 461

playnow

Τίτλος: Key Words
Περιγραφή παιχνιδιού: Get ready for some fun as a smart and cute chameleon guides you through a wonderful adventure! Letters and words fill this extremely interesting world of jungle adventures. Choose letters to build words in order to complete your journey. Just keep an eye on the time, you don't have all day to beat Key Words!

Κατηγορία: Word
Φορές που έχει παιχτεί: 445

playnow
<< < Σελίδα 1 από 3 σελίδες > >>
->